Welkom bij Peuterspeelzaal Het Visje

Peuterspeelzaal ‘Het Visje’ in Woerden is een peuterspeelzaal met een christelijke identiteit, waar iedere peuter welkom is.

We geloven dat ieder kind uniek is en dat kinderen zich ontwikkelen in hun eigen aanleg, tempo, achtergrond, belangstelling en mogelijkheden. We scheppen een klimaat waarbinnen iedere peuter tussen 2 en 4 jaar zich spelenderwijs kan ontwikkelen.

Elke dag wordt een bijbelverhaal verteld en worden liedjes gezongen. Er wordt gewerkt aan de hand van thema's uit de PUK methode met daarbij zowel individuele als groepsactiviteiten. Daarnaast spelen de peuters elke ochtend buiten in een stimulerende en creatieve buitenomgeving.

Peutergroep Het Visje is verhuisd

Vanaf 1 mei is Het Visje onderdeel geworden van KMN Kind & Co Ludens. Daarbij zijn peutergroep Het Visje en peutergroep Jan de Bakker samengevoegd. De huidige christelijke identiteit van Het Visje blijft bestaan en ook een deel van de pedagogisch medewerkers is meegaan. De missie & visie van stichting Het Visje zal ook gelijk blijven, echter nu binnen de stichting KMN Kind & Co Ludens. Meer informatie over peutergroep Het Visje kunt u vinden via deze link.

Schrijf uw kind nu in

Wilt u uw peuter inschrijven? Gebruik dan het digitale inschrijfformulier via KMN Kind & Co.

Wij bieden de peuters

  • Een gezellige en fijne spelomgeving
  • Een breed scala aan ontwikkelmogelijkheden
  • Stabiliteit en rust door vaste pedagogisch medewerkers en tijden

 

Wij zetten ons in voor

  • Observaties en signaleringen bij de peuter
  • Gerichte aandacht voor de taalvaardigheid aan de hand van de methode “Puk en Ko”
  • Een bijdrage aan de geloofsontwikkeling van de peuter door Bijbelverhalen, liedjes en aandacht voor christelijke feestdagen