Het bestuur

Peuterspeelzaal Het Visje is in september 2012 notarieel opgericht in de vorm van een stichting. De stichting kent een bestuur bestaande uit drie personen. Hieronder worden zij nader voorgesteld.

Helene Schalk-Gorter

Secretaris, kwaliteit

 • Centraal contactadres (post/mail)
 • Schrijven en verzenden van nieuwsbrieven aan ouders
 • Bestuursvergaderingen voorbereiden en notuleren
 • Verantwoordelijk voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) en bijbehorende protocollen
 • Medeverantwoordelijk voor de juffen

Lineke Berkelaar-van der Weide

Voorzitter

 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten
 • Aanspreekpunt zijn voor alle partijen die iets met Peuterspeelzaal willen bespreken
 • Verantwoordelijkheid voor de personeelsformatie
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de door het bestuur genomen besluiten en licht deze toe
 • Contact houden met gemeentelijke en Overheidsinstellingen
 • Contactpersoon aanmeldingen, voeren ledenadministratie en in samenwerking met planner opstellen van de planning
 • Contactpersoon ouders voor geven van informatie over wachtlijsten/praktische info peuterspeelzaal

Merlijn Verhoeff

Penningmeester

 • Privacy coördinator
 • Totaal financieel beheer Stichting het Visje inclusief voeren van boekhouding, opstellen begroting en jaarverslag, verzorgen van subsidieaanvragen en uitbetaling salarissen en vergoedingen.
 • Contact met Gemeente / Korelon
 • Contactpersoon voor oudercommissie
 • Functioneel Beheer website